Prodloužená záruka na produkty WoodPlastic® v délce 25 let je platná pro všechny WPC produkty v rozsahu proti dřevokazným houbám, hnilobě a hmyzu ve standardních podmínkách. Pro všechny ostatní případy platí záruka 60 měsíců na terasová prkna PREMIUM a MAX.

V rámci záruky vyměníme poškozené produkty. V případě, že daný produkt již nebude vyráběn, bude vyměněn za podobný. V rámci této záruky nelze nárokovat žádné další finanční nebo jiné odškodnění. Montáž a veškeré ostatní práce a náklady spojené s výměnou prken jsou ze záruky vyňaty.

Záruka se nevztahuje na následující:

Stálobarevnost – produkty WoodPlastic® mají UV ochranu. Nicméně se jedná o výrobky ze dřeva, a proto se mohou v průběhu času vyskytnout barevné odchylky následkem vystavení UV záření a vlhkosti.

Vyzrávání dřevní složky – v prvních týdnech nebo měsících může dojít k slabé barevné změně. U materiálu WPC je tento jev doprovázen žlutým nádechem. Jedná se o vyzrávání dřevní složky v produktu WPC. Postupem času se tento rozdíl vytratí.

Vodní prachové skvrny – jedná se o běžný jev a tudíž v tomto případě není snížena kvalita produktu.

Běžné opotřebení povrchu

Problémy vzniklé z důvodu špatné připravenosti podloží a jeho nedostatečným odvodněním např. sedání podloží pod terasou.

Nedodržení montážního návodu – výrobky WoodPlastic®, které nebyly nainstalovány v souladu s montážním návodem, dodávaným společně s materiálem. Záruka se nevztahuje na výrobky, které byly použity k jinému účelu, než je uveden v montážním návodu.