Vlastnosti materiálu WoodPlastic®

Vyzrávání dřevní složkyv prvních týdnech nebo měsících po instalaci, v závislosti na intenzitě slunečního záření a ročním období, dochází k vyzrávání barvy. U materiálu WPC je tento jev doprovázen žlutým nádechem. Jedná se o vyzrávání dřevní složky v produktu WPC (materiál WoodPlastic® je směsice dřeva 60 %, HDPE 40 %). Tento proces je krátkodobý a postupně se působením slunečního záření a deště se barevný odstín vrátí k původnímu.

Vodní prachové skvrnytyto skvrny vznikají na místech s různou vlhkostí (u částečně zastřešených teras v přechodové oblasti mezi krytou a nekrytou plochou terasy, okolo zahradního nábytku, pod okapy apod.) vlivem odpařování vody z povrchu prken. Spolu s vysychající dešťovou vodou na terase zasychají i drobné částečky prachu.

Za určitých specifických povětrnostních podmínek může v terase WoodPlastic® docházet k hromadění statické elektřiny. Toto je běžný fyzikální jev, a proto nevzniká důvod k reklamaci.

Vlastnosti materiálu