Ošetření terasy po montáži

• Terasu omyjte proudem vody, nejlépe vysokotlakým čističem pod tlakem max. 80 bar z konstantní vzdálenosti cca 40 cm. Je důležité vymýt veškerý prach z terasy, aby se omezil vznik tzv. vodních prachových skvrn (viz vlastnosti materiálu).

Preventivní opatření

Je důležité zajistit zejména snadný odtok vody z terasy, proto zajistěte, aby spáry mezi prkny zůstávaly bez nečistot. Drobný prach, listí, jehličí apod. odstraňujte z terasy např. opláchnutím vodou.

1x ročně (nejlépe na jaře), omyjte celou terasu čistou vodou (vhodné použít vysokotlaký čistič) a v případě nutnosti lze povrch prken okartáčovat pomocí tvrdšího rýžového kartáče. Nezapomeňte prkna vždy kartáčovat v podélném směru. Na závěr opláchněte celou plochu terasy proudem čisté vody.

Snažte se zamezit vzniku znečištění, škrábanců a skvrn, zejména mastných. Nečistoty a skvrny odstraňujte co nejdříve po jejich vzniku.

• Zamezte kontaktu terasy s přímým ohněm a chraňte ji před žhavými uhlíky. V případě umístění krbu či grilu na terase pod ně doporučujeme instalovat nehořlavou podložku.

Odstraňování nečistot a skvrn

Vyhněte se použití agresivních rozpouštědel a ředidel. Povrch terasových prken WoodPlastic® rovněž nikdy neošetřujte mořidly, barvami, laky, vosky, oleji ani dalšími podobnými přípravky, pokud nejsou doporučeny výrobcem.

Údržba