MONTÁŽNÍ NÁVOD TERAS PREMIUM

Hledáte terasu, která je přirozeně krásná, odolná a zároveň bezpečná? Pak jste na správném místě – centrum GARDEN 6. V naší vzorkovně si můžete vybrat z několika druhů dřevoplastových prken a tento materiál si přímo zamilujete. Zachovává půvab a ušlechtilost dřeva a zároveň eliminuje všechny jeho nedostatky. Hledáte terasu, která je přirozeně krásná, odolná a zároveň bezpečná? Pak jste na správném místě – centrum GARDEN 6. V naší vzorkovně si můžete vybrat z několika druhů dřevoplastových prken a tento materiál si přímo zamilujete. Zachovává půvab a ušlechtilost dřeva a zároveň eliminuje všechny jeho nedostatky. Hledáte terasu, která je přirozeně krásná, odolná a zároveň bezpečná? Pak jste na správném místě – centrum GARDEN 6. V naší vzorkovně si můžete vybrat z několika druhů dřevoplastových prken a tento materiál si přímo zamilujete. Zachovává půvab a ušlechtilost dřeva a zároveň eliminuje všechny jeho nedostatky. Hledáte terasu, která je přirozeně krásná, odolná a zároveň bezpečná? Pak jste na správném místě – centrum GARDEN 6. V naší vzorkovně si můžete vybrat z několika druhů dřevoplastových prken a tento materiál si přímo zamilujete. Zachovává půvab a ušlechtilost dřeva a zároveň eliminuje všechny jeho nedostatky.

Důležité informace o produktu

Výrobky z WPC nejsou konstrukčním materiálem, nelze je použít jako nosnou konstrukci např. pro balkóny, vyvýšené terasy a poklopy. Pro tyto případy je nutné zhotovit pro terasu z WPC nosnou konstrukci z jiného materiálu.

Terasová prkna WoodPlastic® skladujte před instalací na suché, rovné a větrané ploše tak, aby byla pochozí (broušená) strana prkna chráněna před slunečním zářením a nedošlo k nerovnoměrnému vyzrávání barvy.

Povrch terasových prken WoodPlastic® neošetřujte mořidly, barvami, laky, vosky, oleji ani dalšími podobnými přípravky, pokud nejsou doporučeny výrobcem. Vyhněte se použití rozpouštědel a ředidel!

Produkty WoodPlastic® jsou určeny především pro venkovní použití. Působení slunečního UV záření a deště usnadňuje jejich údržbu, proto jejich užití v interiéru konzultujte s výrobcem.

• Při změnách teploty dochází u terasových prken, nosičů a lišt WoodPlastic® k objemovým změnám (natahování a smršťování). Dodržujte proto předepsané dilatační mezery.

Při práci s materiálem WPC můžete využívat stejné nářadí jako při práci s tvrdým dřevem (vrtačky, pily, brusky, metr, vodováha, aku šroubovák s bity a vrtáky apod.).

Terasy premium 1

1.  Příprava podloží

Podloží je nutné řešit dle konkrétní situace a stavební připravenosti v místě realizace.

Doporučené typy podkladového povrchu: betonová deska, zhutněné štěrkopískové lože nejlépe s betonovými podpěrami (např. obrubníky), hydroizolace (konzultujte s dodavatelem izolace), nosné konstrukce.

Zajistěte, aby podloží umožňovalo odtok vody. Nosiče a terasová prkna z WPC nesmí stát permanentně ve vodě.

Podloží by mělo být dostatečně stabilní, aby se nepropadalo.

Vzduchová mezera mezi spodní plochou prkna a podkladem musí být minimálně 30 mm v celé ploše z důvodu odvětrávání.

Terasy premium 2

 

2. Instalace nosičů WoodPlastic®

Nosiče WoodPlastic® se volně pokládají na podloží drážkou nahoru, nekotví se a nezapouštějí se do betonu.

Nosiče pokládejte v max. osové vzdálenosti 40 cm.

• Pod každé terasové prkno (i v případě délky do 40 cm) je nutné použití minimálně 3 ks/řady nosičů, i když je splněná běžná rozteč nosičů.

• Mezi na sebe navazujícími nosiči ponechávejte dilatační mezeru min. 10 mm, mezi koncem nosiče a zdí či jinou pevnou překážkou min. 10 mm.

Pro případné vyrovnání výškových rozdílů pod nosiči využijte vyrovnávací podložky nebo rektifikační terče.

Nepodložená část nosiče 50×50 WoodPlastic® může měřit max. 30 cm. Přesahy bez podpěry mohou být max. 5 cm.

• Snížené nosiče o rozměrech 50×30 mm je nutné podložit v celé délce na pevné podloží. Nepodložená část nosiče 50×30 WoodPlastic® může měřit max. 15 cm.

 

Terasy premium 3

 

Terasy premium 4

 

3. Pokládka a kotvení terasových prken

Doporučujeme kontrolovat/dodržovat směr pokládky prken, která jsou broušena vždy jedním směrem, lze poznat dotekem na pochozí/ broušené straně.

• Každé křížení prkna a nosiče musí být zajištěno klipy nebo vruty.

• Přesah prken se nedoporučuje (maximální nepodložený přesah prkna do 5 cm).

Nerezové klipy nepřizpůsobujte ani neupravujte.

• Nepoužívejte klipy od jiných dodavatelů.

Klip START je určen ke kotvení krajních prken. Připevňuje se jím první a poslední terasové prkno. Pokud to stavební situace neumožňuje, může být např. poslední terasové prkno u zdi přichyceno k nosiči vrutem.

Klip STANDARD slouží pro uchycení terasových prken uvnitř terasy. STANDARD klip se vsune do boční drážky prkna a pomocí vrutu se přichytí k nosiči. V případě potřeby lze doklepnout prkno do klipu gumovým kladívkem. Po uchycení vrutu se na klip nasune další prkno. Doporučujeme kontrolovat vzdálenost mezi prkny za pomoci dilatační podložky 5 mm (viz Tab. 2).

Klip DVOJITÝ slouží pro uchycení 2 terasových prken se spárou na jeden nosič. Instaluje se podobně jako klip STANDARD.

Terasy premium 5

 

Terasy premium 6

 

- Při pokládce atypických délek terasových prken delších než 4 m k požadované dilatační mezeře přidávejte 1-2 mm na 1 bm délky prkna.

• Místo pro vrut je nutné u klipu START vždy předvrtat, v případě klipu STANDARD a DVOJITÝ předvrtání doporučujeme. K vrutům 3,5 mm použijte vrták o průměru 2 mm.

Nerezové vruty dotahujte s citem – nezapomeňte si nastavit správný krouticí moment.

• V případě použití WoodPlastic® nosiče 50×50 mm se s klipy dodávají nerez vruty 3,5 x 35 mm.

• V případě použití WoodPlastic® nosiče 50×30 mm se s klipy dodávají nižší nerez vruty 3,5 x 25 mm.

Terasy premium 7

 

• K napojování terasových prken používejte buď dvojitý klip, nebo 2 klipy standard s 2 rovnoběžně položenými nosiči.

• Mezi na sebe navazujícími prkny ponechávejte dilatační mezeru, viz Tab. 2.

Terasy premium 8

 

4. Kotvení terasových prken vruty

• Doporučujeme používat vruty VBA 5×50.

• Místo pro vrut v terasovém prkně je nutné vždy předvrtat (např. při použití vrutu 5×50 mm vrtákem o průměru 3,5 mm).

• Vruty nikdy nechytejte blíže než 20 mm od okraje prkna.

• Na každé křížení prkna a nosiče použijte 2 vruty.

 

5. Dokončení montáže

• Přesahy prken doporučujeme zařezávat až po dokončení pokládky všech prken z důvodu roztažnosti materiálu WPC.

• Na boční části terasy připevněte zakončovací lišty.

- Použijte nerezové vruty např. o velikosti 4×60 mm.
- Lišty se chytají vrutem do středu (cca 1 cm od vrchní hrany) terasového prkna.
- Místo pro vrut se musí předvrtat na celou délku vrutu (např. při použití vrutu 4×60 mm vrtákem o průměru 3 mm).
- Vruty chytejte po cca 40 cm, při větším zatížení nebo u ohýbaných lišt vzdálenost zkraťte.
- Pro přesné přiložení lišty vyberte v liště místo pro zapuštění START klipu.
- V případě potřeby lze zakončovací lišty po zahřátí tvarovat.